ההווה הרגיל מתאר פעולות המתרחשות באופן רגיל או לא מתרחשות באופן קבוע
Every day I sleep at 10pm בכל יום אני ישנה בשעה עשר בלילה
I never sleep later אף פעם אני לא ישנה מאוחר יותר

23 ישן.jpg


 תאורי זרגיל.jpg

צורת חיובhe, she, it כאשר הגוף הואלפועל s נוסיף את האותies או es לפעמים נוסיף את האותיות
prsimple positives.jpg
Present Simple Spelling Changes
חוקי איות
ies או es מתי נוסיף את האותיות
'he', 'she' or 'it':
כאשר הפועל מסתיים באחת מהאותיות הבאות's', o,'sh', 'ch', or 'x'es הפועל יקבל את הסיומת
y כאשר הפועל מסתיים באות
ולפניה אות רגילה שאינה ניקוד
ies ובמקומה y יש להשמיט את האות

Verbs that end in 's', o,'sh', 'ch', or 'x':
Verbs that end in 's', 'sh', 'ch' ,o, or 'x' often add 'e' before 's':
  • pass becomes passes
  • wash becomes washes
  • teach becomes teaches
  • go becomes goes


Verbs that end in 'y' often change 'y' to 'ie' before 's':
  • study becomes studies
  • try becomes tries
  • marry becomes marries
  • fly becomes flies
  • cry becomes cries

Study Zone תרגול און ליין

שאלות Questions


quespsimple.jpgqqqq.png....ffe331114tgtg.png
present סימפל.jpg

http://english-grammar-lessons.com/index.html

משפטי שאלה בהווה רגיל דף בדיקה
 7.png


simplenegative of play.jpgתרגולffe331114tgtg.png
sdodoes grammar eieiei.jpg
1 2 3 4 5 6 7 8**ex 1** **ex 2** **ex 3** **ex 4** 5Do/Does game Do/Does 2 Do/Does 3ESL Site1 2 3 4 book 1 book 2 Frog Songffe331114tgtg.png
mixand match ps qeustoin.jpg
http://english-grammar-lessons.com/index.html
external image Nova+imagem+%25288%2529.bmp
Many Games

Wh questions
בשאלות מידע בזמן ההווה הרגיל אנו נשתמש במילות השאלהwhואח"כ נוסיף את פועל העזר
doאו does.
לא לשכוח להשמיט את האות
s
wh wher youdlike to make 1.jpg

wh wher youdlike to make 2.jpg

ffe331114tgtg.png
...put in order ps wh q333.jpg..