ההווה הממושך מתאר פעולות המתרחשות עכשיו
dream1.jpg
I am reading a book now. עכשיו אני קוראת ספר

Interactive Quiz

Video guessing game

...bathroomחםל.jpgPrint
ffe331114tgtg.png
interactive english grammar ex123.jpg
http://english-grammar-lessons.com/index.html
ffe331114tgtg.png
can you help english grammarbbb.jpg
http://english-grammar-lessons.com/index.html
jester2.gif

Mum: Alice, what are you doing in here [in the bathroom?

Alice: I am standing on a chair.

Mum: But why are you standing on the chair?

Alice: I’m looking into the mirror, mum.

Mum: But you’ve got your eyes closed, Alice.Why are you doing that?

Alice: I want to see what I look like when I’m sleeping.

Image Source: www.ESLjokes.net


time expressionsתאורי זמן אופיינים להווה ממושך
now (עכשיו)right now (ברגע זה)at that minute (בדקה זו)at the moment (בשנייה זו)at present (בהווה)look (!הסתכל)listen (!הקשב)today (היום)this week (השבוע)tomorrow (מחר)next month (חודש הבא)in 5 minutes (תוך 5 דקות)
....
מבנה משפט בחיוב
יש להוסיף את הסיומת
לפועל ing
גוף + am,is,are, +verb+ing
.לפעלים בכדי לציין כי הפעולה מתרחשת ברגע הזהhere is how we p.jpg

ffe331114tgtg.png

mix and match english grammar lessonsss.jpg
http://english-grammar-lessons.com/index.html
יש לשים לב לחוקי איות מיוחדים לפועל ing בדרך כלל נוסיף את הסיומת
For many verbs we make the ING form by simply adding -ING to end of the verb.
 • eat - eating
 • speak - speaking
 • cook - cooking
 • start - starting
 • do - doing
 • stay - staying
 • fix - fixing
 • try - trying
 • ing נשמיט אותה ורק אז נוסיף e כאשר פועל מסתיים באות
Verbs ending with -e Drop the -e and add ING
 • hope - hoping
 • ride - riding
 • make - making
 • write - writing
 • ing נוסיף את הסיומת ee כאשר פועל מסתיים באות

Verbs ending with -ee

Just add -ING
 • agree - agreeing
 • flee - fleeing
 • see - seeing
  • ing ואת הסיומת y את הסיומת ie כאשר פועל מסתיים באות

Verbs ending with -ie

Change the -ie to -y and add -ING
 • die - dying
 • tie - tying
 • lie - lying
Verbs ending with one vowel and one consonant (with the exception of w, x, and y)For one syllable verbs

כאשר פועל מסתיים: באות רגילה - אות ניקוד - אות רגילה
double the consonant and add -ING
 • jog - jogging
 • sit - sitting
 • run - running
 • stop - stopping

For two syllable verbs

If the 1st syllable is stressed, just add INGהמילים הבאות לא נכפלות למרות שהן במבנה אות רגילה ניקוד רגילה
 • answer - answering
 • offer - offering
 • listen - listening
 • open - opening
 • visit - visitingJeopardy Game
by Orly winer

תרגול און ליין בקישורים הבאים

מבנה משפט בשאלהAm,Is,Are, +גוף +verb+ing + ?Are you playing ball now?

yesnopseating.jpg

מבנה משפט בשלילה
גוף + am,is,are, + not +verb+ing
I am not playing ball now.

we can negative adding.jpg

Click: Present Progressive- interactive book
external image depositphotos_6284433-Book-cartoon.jpg
..

לפניכם דפי עבודה לתרגול לחצו על הילדה עם הכוכב. תוכלו להדפיס את הדפים ולתרגל את החומר
משחקים לתרגול
Many Games
Elephant on a wire
Treasure Hunt
1 2 ESL Site 1. Lemon Tree SongLemon Tree sticks 2. A SongGogos Pumkin videoSpecial work book
Wh questionswhy am i eating ch.jpg

ffe331114tgtg.png

pp wh how long english grammar.jpg
http://english-grammar-lessons.com/index.html
פעלים המביעים חוש רגש או מחשבה הנמצאים ברשימה שלמטה לא יופיעו במבנה הרגיל של ההווה הממושך. יש לבנות משפט במבנה ההווה הרגיל


statie v1.jpg

stativev2n.jpg

Some verbs can be both stative and dynamic

think haveseetaste.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------משחק קבוצתי באמצעות מחשב או טלפון נייד
Hey!

I just made a new Kahoot called 'present progressive game', and thought you'd like to play it!
Kahoot! is a refreshingly new take on quizzing. Combining game-based learning, ease-of-use and mobile technology, Kahoot! creates an enchanting social experience, leaving everyone totally gripped and absorbed in your content.
https://kahoot.it/#/

Happy Kahooting! :) Orly Winer