פךשט עם.jpg

Question

questionsssw.jpg

יש לזכור כי אחרי פועל העזר
did
הפועל המרכזי יופיע בצורת המקור שלו (ללא תוספות)
לדוגמא
I played ball yesterday.
I didn't play the guitar.
Did you play ball yesterday?