ת.
 דןצפךק.png

....
תאורי זמן אופייניםYesterday... ago.jpg
כיצד נהפוך פועל לעבר? ראו את הכללים

Past Tense - Regular Verbs

 איותתתת.jpg
כלל מספר 1

 כלל נוסיף.jpg


כלל מספר 2
125.jpg


כלל מספר 3
 ההכפלות.jpg

הערות: האותיות הבאות אינן נכפלות
W, X, Y
המילים הבאות אינן נכפלות למרות שהם במבנה של: אות רגילה-אות ניקוד- אות רגילה
open, listen, visit, answer (opening, listening, visiting, answering)


כלל מספר 4

123עברק.jpg


הערה: אם לפניה אות ניקוד נוסיף סיומת רגילה
play- played-iwalked positive.jpg
Past Tense - Regular Verbs

--------------------------------------------------------
Irregular Verbsפעלי עבר יוצאי דופןפעלי עבר יוצאי דופן שאינם עונים על הכללים הנ"ל יש ללמוד בכתב ובע"פ רשימה
1.jpg
Play Match לחצו על המלבן הכחול שכתוב בו

Click here for a list of 50 common irregular verbs (PDF file)
תרגול 160 פעלים בקישור הבא תרגול כאן כאן וכאן תרגול פעלים על פי קבוצות
asterfran.jpg

JigWord-Bradley´s English SchoolVerbs 1, Verbs 2, Verbs 3, Verbs 4 & Verbs 5
nglish_grammar_lessons_regular_or_irregular.pngSpellmaster-Past Tense.jpg
nglish_grammar_lessons_regular_or_irregular (1)ככ.png


IRREGULAR VERBS GAME.jpgHelp Fernando.jpg--------------------------------------------------------


Negative Form
negativedid past.jpg
Question Form
pastque did.jpg
makeq wh pעבר.jpg

Past Tense - "Wh" Questions
were תמונה 2.png
?כאשר אין פועל מרכזי במשפט כיצד ניצור משפט


pastwith be p.jpg

pastnot be.jpg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pats wh.jpg
Was/WereWasn't/Weren'tWas/Were - Questions
תרגול באמצעות משחקים
A Game Mr. Morton Song
ESL Site simple past 2 Did Past irregular verbs Online List Past regular ed
Games: game game ed-ied v2+v3 v2&v3 video
many games Match irregular

Mr. Bean - 2 lessons
תרגול סיכום באמצעות ספר דיגיטלי עם תשובות וקבצי קול

how to talk about the past H.jpg