דף הבית של כיתה ו - 4

Welcome to Your Classroom!

Take a look around to see what you can do with projects and events.
Your Wikispaces Classroom is like the wiki you know and love with a few neat new tricks.
We are going to use our class wiki to discuss, collaborate and reflect on our units.
This is a place to share your ideas. The site will only be available to myself, your claamates and your families. Enjoy :)


external image image.gifcooltext735370918.jpg Engage Globally

external image Romania-240-animated-flag-gifs.gifWe got letters from Romania last week :)
6769920_orig.gifexternal image emoticon-object-028(1).gif

Visit My Photos - 24 Pics
My Album


Attitude into learning:
ידע הוא דבר מה מורכב, מתפתח ומשתנה, שנוצר על-ידי הפרט תוך אינטראקציה עם אחרים

תוכנית הלמידה עוזרת לפתח בתלמיד כישורים של לומד מפותח מבחינה אינטלקטואלית ורגשית לעבודה שיתופית בעולם גלובלי

external image sp_divider1.gif

 לאתר חדש.jpg
This programme helps develop the intellectual, personal, emotional and social skills to live, learn and work in a rapidly globalizing world.
external image sp_divider1.gif
hugs-2[1].gif1.png


Lifelong Learners - IB
אנו שואפים להיות: 1. סקרנים 2. לפתח הבנה ולרכוש ידע. 3. לומד חושב ויצירתי. 4. עובד בשיתוף פעולה 5. ביושר. 6. לומד מהניסיון. 7. מכבד את האחר. 8. לומד דברים
חדשים באומץ 9. מבין את החוזקות והחולשות שלו ומהאמין שהוא מסוגל תמיד להשתפר
IB learner -Ba-cca-lau-reate בוגר תואר עולמי
external image logo.gif
post stickies.png